Auton rekisteritunnus
Mikäli vahingossa on osallisena toinen osapuoli eli vieras ajoneuvo, täytä myös kaikki tätä ajoneuvoa koskevat tiedot.

Täytä vahinkoilmoitus mahdollisimman täydellisesti. Lomakkeella on pakollisia, tähdellä merkittyjä kohtia. Mikäli sinulla ei ole tätä tietoa, merkitse X-kirjain.

Loppuosassa olevat vakuutusyhtiöiden vaatimat tiedot vahingon ajasta, paikasta ja olosuhteista sekä syyllisyydestä, alkoholista ja poliisitutkinnasta tulee myös täyttää huolellisesti sen mukaan, miten niistä on tietoa.

Ilmoita vahingon sattumisajankohdassa vahingon sattumis- tai vaurion havaitsemispäivä muodossa pv.kk.vvvv.